Navigatiemenu

Contentverzamelaar

Private Sector Development bangladesh

psd bangladesh Lees meerOverPrivate Sector Development bangladesh »

1. Voedselzekerheid bangladesh

Voedselzekerheid Lees meerOver1. Voedselzekerheid bangladesh »

Women’s Rights and Gender Equality

Vrouwen spreken zich uit over gender-gerelateerd geweld in hun gemeenschap. Photo credit: ASTHA Vrouwenrechten en gendergelijkheid Thema Resultaat van Bangladesh Thema | Resultatenrapportage jaar 2021 Bangladesh kent een alarmerend niveau van kinderverkrachting, seksueel geweld en geweld tegen vrouwen. Door COVID-19 is de veiligheidssituatie voor vrouwen en meisjes in Bangladesh verder verslechterd. Onze inzet richt zich daarom op het tegengaan van gender-gerelateerd geweld en op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van vrouwen. ASTHA: Strengthening Access to Multi-sectoral Public Services for Survivors of Gender-based Violence (GBV) in Bangladesh Uitgelichte activiteit UNFPA voerde het ASTHA-project (2017-2021) samen met vijf lokale ngo’s uit. ASTHA werkte aan GBV-preventie door lokale gemeenschappen bewuster te maken van gendergelijkheid, vrouwenrechten en gender-gerelateerd geweld. Bovendien ondersteunde het project slachtoffers van gender-gerelateerd geweld door hen bescherming en juridische -, gezondheids- en psychosociale begeleiding aan te bieden. Het project draagt bij aan het versterken van de samenwerking en afstemming tussen de verschillende hulpverleners. Ook helpt het de drempel voor slachtoffers te verlagen om hulp te gebruiken. Meer informatie over deze activiteit Open data van dit project ASHTA Documentary Corresponderend land Bangladesh Alle thema resultaten van het land Vrouwenrechten en gendergelijkheid Voedselzekerheid Private Sector Ontwikkeling Lijst met indicatoren PDF downloaden Lijst met indicatoren Lees meerOverWomen’s Rights and Gender Equality »

PG_SRoL

PS_SRoL Lees meerOverPG_SRoL »

Themaresultaat 4 South-Sudan

Themaresultaat 4 SRoL South-Sudan Lees meerOverThemaresultaat 4 South-Sudan »

Security and Rule of Law great lakes

Security and Rule of Law great lakes Lees meerOverSecurity and Rule of Law great lakes »

Themaresultaat 1. Burundi

Voedsel- en voedingszekerheid Lees meerOverThemaresultaat 1. Burundi »

Iraq HA

Iraq HA Lees meerOverIraq HA »

Themaresultaat 2 Lebanon

Themaresultaat 2 Protection Lebanon  Lees meerOverThemaresultaat 2 Lebanon »

Themaresultaat 3 Lebanon

Themaresultaat 3 Lebanon Lees meerOverThemaresultaat 3 Lebanon »

Themaresultaat 1 Lebanon

Themaresultaat 1 Lebanon  Lees meerOverThemaresultaat 1 Lebanon »

Benin water

Vrouwen rond een markt bij Porto-Novo. Deze markt is beschermd tegen overstromingen. Photo credit: Foto genomen tijdens het veldbezoek. Water Thema Resultaat van Benin Thema | Resultatenrapportage jaar 2021 Nederland zet zich in om mensen toegang te geven tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ook werkt het aan voorlichting over hygiëne en versterking van het duurzaam geïntegreerd waterbeheer. Het programma kampte eerder met vertragingen door reorganisaties. Deze leiden wel tot een tijdige afronding in 2022. Autonoom waterpunt in het dorp Bahounkpo (gemeente N’Dali) Uitgelichte activiteit Dit waterpunt maakt deel uit van een reeks projecten in het noorden van het land. Het biedt meer dan 3.000 mensen toegang tot (schoon) drinkwater. Zonnepanelen zorgen voor het oppompen van water. De opslag in een watertoren maakt dat het water altijd en veel dichterbij beschikbaar is. Daar profiteren vooral vrouwen en meisjes van, omdat zij voor water moeten zorgen. Watergerelateerde ziekten zijn afgenomen, terwijl het waterpunt ook de ontwikkeling van de lokale markt bevordert. Meer informatie over deze activiteit Autonoom waterpunt in Bahounkpo in de gemeente N’Dali Bekijk de open data van dit project Resultaten Benin heeft de ambitie om eind 2021 alle inwoners toegang tot veilig drinkwater te geven niet gehaald. De verbeteringen zijn evengoed indrukwekkend. Dankzij een vervijfvoudiging van de investeringen had in de stedelijke regio’s eind 2020 75 procent van de bevolking toegang tot veilig drinkwater (55 procent in 2016). Op het platteland is dat 70 procent (42 procent in 2016). Nederlandse steun speelde hierin een belangrijke rol. Het uitgebreide OmiDelta-programma staat centraal in de activiteiten. OmiDelta draagt bij aan duurzame water- en sanitaire voorzieningen, een veilige stedelijke delta, en klimaatbestendigheid door een combinatie van duurzame infrastructuurinvesteringen en geïntegreerd waterbeheer.   OmiDelta heeft aparte budgetten voor overheidsprogramma’s en voor ngo's. De aanpak maakt dat ieder zich op de eigen deskundigheid kan richten. Overheidsorganen zijn verantwoordelijk voor grootschalige drinkwatervoorzieningen. Ngo's hebben zich toegelegd op kleinschalige plattelandsvoorzieningen. Het programma heeft verder banden met andere programma's van Invest International (Lac Nokoué-project), UNICEF en WSSCC, IUCN en NCEA.  Het waterprogramma leidt tot een betere toegang tot drinkwater voor 500.000 mensen. Daarnaast gaan 250.000 mensen profiteren van betere sanitaire voorzieningen. 750.000 mensen hoeven niet langer in een omgeving te wonen waar ontlasting in de openlucht plaatsvindt. 600.000 mensen profiteren van beter waterbeheer, onder meer door beveiliging van de delta’s tegen overstromingen. Het programma liep eerder in 2018 en 2019 vertraging op. Oorzaken waren overheidshervormingen en de oprichting van nieuwe uitvoerende instanties. De COVID-19-pandemie en onzekerheden over de financiering vertraagden eveneens de uitvoering. In de volgende resultatenrapportage over 2021 worden de meeste resultaten zichtbaar.  De overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor water, zijn in 2020 begonnen met grote infrastructurele werken. De resultaten daarvan zullen deels zichtbaar worden in het verslag over 2021 en deels in het verslag over 2022. De gezamenlijk ngo's behaalden deels de beoogde resultaten. Zo kregen 62.000 mensen toegang tot schoon drinkwater (32.000 gepland). Het aantal mensen dat toegang kreeg tot sanitaire voorzieningen bleef met 4.577 achter bij het geplande aantal. De organisaties beschermden 414.000 mensen tegen de overstromingsrisico’s.  Corresponderend land Benin Alle thema resultaten van het land Water Voedsel- en voedingszekerheid SRGR Lijst met indicatoren PDF downloaden Lijst met indicatoren Lees meerOverBenin water »

Benin food security

Boeren die deelnemen aan voorlichting over landbouwmethoden op een boerderij in het dorp Towé, gemeente Pobè (project ACMA). Photo credit: Foto: IFDC Voedsel- en voedingszekerheid Thema Resultaat van Benin Thema | Resultatenrapportage jaar 2021 Het Nederlandse voedselzekerheidsprogramma zorgt voor duurzame verbetering van de productiviteit en het inkomen van kleinschalige boeren. Het is vooral gericht op jongeren en vrouwen. Daarnaast zetten we in op vergroting van de voedselzekerheid en het tegengaan van ondervoeding, onder meer via schoollunches. In het verslagjaar hebben we de doelstellingen ruimschoots overtroffen. ACMA II Uitgelichte activiteit Het project Approche Communale pour le Marché Agricole au Bénin draagt bij aan het verbeteren van de voedsel- en voedingszekerheid van de plattelandsbevolking in Benin. Het doel is om de inkomens van de producenten op lokaal niveau te verhogen door verbetering van de productiviteit, toename van de handel, en het wegnemen van barrières voor de handel met Nigeria. Het project bevordert toegang tot zaden, mest en financiering, innovaties, markttoegang, professionalisering, toegang tot landbouwfinanciering en ICT-toepassingen. Meer informatie over deze activiteit Meer informatie over ACMA II in Benin Bekijk de open data van dit project Resultaten In Benin is de landbouw de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan 70 procent van de bevolking. Het land is vruchtbaar en het klimaat gunstig, maar productiemethoden zijn verouderd. Daardoor is  de opbrengst nog laag. 10 procent van de bevolking is niet verzekerd van voldoende voeding; een op de drie kinderen is ondervoed. Het voedselzekerheidsprogramma ondersteunt productiviteit en inkomensverbetering van kleinschalige boeren, vooral jongeren en vrouwen. Nederland investeert in de toegang tot landbouwgrond, zaden en mest, financiering en moderne productiemethoden. Met opleidingen, bevordering van onderlinge samenwerking en ICT-oplossingen versterken we de positie op markten. We bevorderen voedseldiversiteit en een milieuvriendelijker landgebruik.   In 2020 kregen met Nederlandse steun 83.000 mensen, vooral kinderen, toegang tot gevarieerde en gezonde voeding. Dat hebben we bereikt met schoollunches en inschakeling van lokale producenten daarbij, maar ook met gerichte hulp aan boeren om hun inkomen te verbeteren. Zij kregen voorlichting en steun voor producten met een hoge voedingswaarde, zoals sojabonen, noten en groenten.  Door Nederland gefinancierde projecten steunden kleine en middelgrote ondernemingen bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Zij deden dit met training, voorlichting over technologische vernieuwingen en hulp bij het verkrijgen van zaden, mest en krediet. Ook hielpen zij markten te versterken met investeringen in waardenketens en ICT-oplossingen voor betere informatie-uitwisseling. De projecten hebben 68.000 producenten, vooral jongeren en vrouwen, geholpen om hun productie, omzet en inkomen te verhogen. Met organische grondstoffen in plaats van kunstmest gebruiken boeren 55.000 hectare op een meer duurzame wijze. Het project met het kadaster heeft in het verslagjaar de landrechten van bijna 40.000 personen geregistreerd en veiliggesteld. Door een grotere aandacht voor jongeren in het noorden van het land draagt Nederland bij aan het voorkomen van radicalisering en gewelddadig extremisme in Benin. Daarnaast ondersteunde de ambassade een uitgebreid onderzoek naar de voedsel- en voedingszekerheid in het land.      Corresponderend land Benin Alle thema resultaten van het land Water Voedsel- en voedingszekerheid SRGR Lijst met indicatoren PDF downloaden Lijst met indicatoren Lees meerOverBenin food security »

Benin SRHR

Lessen in zelfverdediging voor meisjes tegen seksueel geweld in Tchaourou in het noorden van Benin. Photo credit: Foto: ABMS. SRGR Thema Resultaat van Benin Thema | Resultatenrapportage jaar 2021 Nederland steunt het beleid om de gezondheid van moeders te verbeteren, kindersterfte en tienerzwangerschappen terug te dringen en het gebruik van voorbehoedsmiddelen te vergroten. Daarnaast bestrijdt Nederland geweld tegen kinderen, gedwongen kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis, en geweld en discriminatie tegen LHBTIQ’s. We hebben de beoogde resultaten voor een groot deel behaald. Promotion de la Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs (PSDSR) au Bénin Uitgelichte activiteit Het project Promotion de la Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs (PSDSR) biedt voorlichting en SRGR-diensten aan jongeren van 10 tot 24 jaar, op school en daarbuiten. Het project richtte schoolclubs en buitenschoolse clubs op, ruimten waar kwesties als seksualiteit, gezinsplanning, leiderschap en zelfrespect worden besproken. Ook maakt het gebruik van (mobiele) klinieken, die SRGR-diensten aanbieden. Drie ngo ’s voeren het project uit: CARE, ABMS en ABPF. Het bestrijkt 12 gezondheidszones en 29 gemeenten. Meer informatie over deze activiteit Meer informatie over dit programma in Benin Seksuele voorlichting bij een school in Porto-Novo in het zuiden van Benin. Resultaten Benin is in de West-Afrikaanse regio een van de progressievere landen als het gaat om vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Toch is het land nog ver verwijderd van de verwezenlijking van de SDG’s op SRGR-gebied. Vrouwen krijgen gemiddeld bijna 5 kinderen. Ruim acht op de 100 vrouwen is bij de bevalling jonger dan 20 jaar. Bijna 400 op de 100.000 moeders overleven de bevalling niet.  Centraal in de Nederlandse aanpak staat het bevorderen van eigen keuzes op het gebied van SRGR en daarmee ook van de zelfstandigheid en autonomie van jongeren. Nederland doet dit door: 1: bevordering van seksuele voorlichting. 2: Verbeterde toegang tot en gebruik van anticonceptiemiddelen en andere SRGR-diensten voor jongeren. En 3: respect voor de seksuele en reproductieve rechten van iedereen, ongeacht seksuele geaardheid. Nederland zet daarnaast in op de eerbiediging van vrouwenrechten en de bescherming van kinderen. Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van kinderhuwelijken, kinderarbeid en gender-gerelateerd geweld. Nederland startte in  2020 de financiering van een project dat zich richt op meer deelname van meisjes aan het middelbaar onderwijs, vooral in het noorden van Benin. Het project stimuleert de onderwijsdeelname met financiële ondersteuning (cash transfers), steun bij het beheer van menstruele hygiëne en aparte, veilige toiletten op scholen. Nederland werkt samen met ministeries, VN-organisaties, ngo's, jongerenorganisaties, en religieuze en traditionele leiders.  De verschillende SRGR-projecten boden voorlichting aan bijna 170.000 jongeren binnen het onderwijs en 250.000 jongeren buiten het onderwijs. Dankzij deze projecten zijn er 144.000 nieuwe gebruikers van methoden voor gezinsplanning.  Corresponderend land Benin Alle thema resultaten van het land Water Voedsel- en voedingszekerheid SRGR Lijst met indicatoren PDF downloaden Lijst met indicatoren Lees meerOverBenin SRHR »

Themaresultaat 2. Burundi

Sexual and Reproductive Health and Rights Lees meerOverThemaresultaat 2. Burundi »

Themaresultaat 3. Burundi

Security and Rule of Law Lees meerOverThemaresultaat 3. Burundi »

1. water Ethiopia

1. water Ethiopia Lees meerOver1. water Ethiopia »

3. Ethiopia SRGR

3. Ethiopia SRGR Lees meerOver3. Ethiopia SRGR »